Socialminister Lena Hallengren vill se en ny äldreomsorgslag. Förslag ska läggas fram innan jul 2020.

Ny äldreomsorgslag på gång

– För mig är det uppbenbart att regelverket kring äldreomsorgen är för svagt. Kvaliteten är för ojämn, sade socialminister Lena Hallengren på presskoferensen när Coronakommissionens delrapport presenterades och sa att regeringen ska presentera två åtgärdsförslag.

För det första en ny äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och som reglerar vård och omsorg till äldre.
– Syftet är att ge verksamheten ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll, enligt Lena Hallengren.

För det andra vill regeringen också stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen, inklusive tillgång till läkare dygnet runt för äldre i särskilt boende.
– En mer robust äldreomsorg kräver en robust lagstiftning, menar Lena Hallengren.
Ambitionen är att kunna presentera utredningen innan jul.

Mål – världens bästa äldreomsorg
Hon sade också att regeringen vill att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg. Men höll med om att det finns många strukturella brister i äldreomsorgen som gjorde att den inte var rustad när covid-19 började spridas i samhället.
– Som coronakommissionen konstaterar vilar ett ansvar på denna och tidigare regeringar som inte har vidtagit tillräckliga åtgärder i detta avseende, sa Lena Hallengren.

Otillräckliga åtgärder
Coronakommissionens ordförande Mats Mellin konstaterade att åtgärderna som sattes in för att skydda äldre var otillräckliga och att de kom för sent.
– Den del av strategin som gick ut på att skydda de äldre har misslyckats. På annat sätt kan man inte betrakta det förhållandet att så många har avlidit med covid-19, men tillade samtidigt:
– Den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den viktigaste orsaken till smittspridningen på äldreboenden, sa Mats Mellin vid presskonferensen.

Coronakommissionen ska lämna en andra delredovisning senast 31 oktober 2021. Uppdraget slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

Senaste artiklarna