Etikett: Ardalan Shekarabi

Särskilda regler i sjuk- och aktivitetsersättningen för äldre

I utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen, som lämnades till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i mitten av augusti, vill man införa särskilda regler för äldre om närmar sig pensionsåldern. Deras arbetsförmåga ska inte längre bedömas mot alla arbeten på arbetsmarknaden.

Det krävs insatser för att seniorer ska kunna arbeta längre

De som vill arbeta längre måste ges möjlighet att få göra det. Och för att ta tillvara äldres vilja att arbeta längre måste seniorers kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt. Det är delegationen för senior arbetskraft slutledning när den nu lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Delegationen vill inrätta en fast funktion som ska ge förutsättningar till ett längre arbetsliv.

Skattemedel som går till vård och omsorg ska används där

Skattemedel som är avsedd för välfärden ska användas där. Pengar som vi skickar in i skatt till skolan, till vård och omsorgen ska i huvudsak användas där. Och det överskott som uppstår, ska till största del gå tillbaka till verksamheten för att öka kvaliteten. Det var budskapet när regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterade slutbetänkandet av Välfärdsutredningen.