Etikett: Coronakommissionen

Ny äldreomsorgslag på gång

– För mig är det uppbenbart att regelverket kring äldreomsorgen är för svagt. Kvaliteten är för ojämn, sade socialminister Lena Hallengren på presskoferensen när Coronakommissionens delrapport presenterades och sa att regeringen ska presentera två åtgärdsförslag.

Strategin att skydda de äldre under pandemin misslyckades

På tisdagen lämnade regeringens så kallade Coronakommission ett första delrapport till regeringen. Kommissionens arbete ska fortsätta fram till februari 2022, men redan nu kommer skarp kritik. Strategin att skydda de äldre har misslyckats menar kommissionen.