Etikett: Coronakrisen

Seniorläkare: ”Håll ut i karantänen”

Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet, menar att det är illa ställt inom äldrevården på många håll och att coronapandemin ytterligare förvärrat situationen. Han anser att kunskap finns om gamla människors särskilda behov av vård och omsorg, men att man på boendena många gånger varken har resurser eller tillräckligt med personal för att kunna ge en god vård.

Anhörigstöd och hemtjänst tas bort i coronatider

I flera kommuner i de regioner som är mest drabbade av smittspridning av coronavirus och dödsfall i covid-19, exempelvis Södermanland, Stockholm och Västra Götaland, har man beslutat att göra uppehåll för anhörigstöd som korttidsboende och dagverksamhet. På många håll har även populära sommarkommuner valt att skära ner på, eller helt ta bort möjligheten till, hemtjänst för sommarboende. Ett tungt beslut för äldre som drabbas.

Grannsämja tillgång i coronatider

Eftersom Birgitta Fransson, 80, går och lägger sig tidigare vaknar hon i gryningen, men unnar sig att ligga kvar en stund. Från sovrumsfönstret hör hon fågelkvitter, våren är i antågande. Morgonen börjar med tv-gympa, men hon irriterar sig över att man ständigt byter tid - utan att man hittar detta i tablån. Därefter väntar en timmes promenad med någon av grannarna. Så går förmiddagen sin gilla gång under coronakrisen.