Under rådande coronaepidemi ökar digitala möten. Facetime fungerar bra i kontakt med barnabarnen.

Anhörigstöd och hemtjänst tas bort i coronatider

I flera kommuner i de regioner som är mest drabbade av smittspridning av coronavirus och dödsfall i covid-19, exempelvis Södermanland, Stockholm och Västra Götaland, har man beslutat att göra uppehåll för anhörigstöd som korttidsboende och dagverksamhet. På många håll har även populära sommarkommuner valt att skära ner på, eller helt ta bort möjligheten till, hemtjänst för sommarboende.
Ett tungt beslut för äldre som drabbas.

Liza Di Paolo Sandberg, vice ordförande i SKPF pensionärerna menar att det är viktigt at kommunerna gör individuella bedömningar.
– Det är viktigt att ta hänsyn till individuella behov. I spåren av krisen kan detta innebära en än värre situation för den här gruppen äldre. Inte bara för de som behöver särskilt boende och kanske inte får det med anledning av risk för smittspridning, utan också för anhörigvårdare, som kanske inte orkar ta hand om en nära anhörig, för att möjligheten till avlastning och stöd tagits bort.
– Och så kanske man inte heller kan åka till sitt sommarställe och vila ut, för att en del kommuner tänker ta bort möjligheten till hemtjänst för sommarboende, eftersom de behöver använda sina resurser till annat.

Hon påpekar att det onekligen är annorlunda tider vi lever i och att det är särskilt svårt för gruppen 70+ som uppmanas till social isolering och att undvika onödiga resor.
Hon har själv valt social distansering och sköter kontakten med förbundet och den egna avdelningen i Hudiksvall via video- och telefonmöten. Även kontakten med familjen sköts delvis digitalt.
– Jag facetimar med mina barbarn, 5 och 7, och min dotter i Stockholm varje dag. Barbarnen här i Hudiksvall, som nyss fyllt 18 år, gratulerade vi på avstånd. Tackkramarna får vi vänta med till coronakrisen är över, säger Liza Di Paolo Sandberg. Grannarna pratar jag med över staketet.

Nej till korttidsboende och dagverksamhet
Sveriges radios program Kaliber skickade ut en enkät den 2 april, med frågor till 128 kommuner som ligger i de regioner som är mest drabbade av smittspridning av coronavirus och dödsfall i  covid-19.
Regionerna var: Dalarna, Jämtland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland och Västra Götaland.

Nästan 80 procent av kommunerna svarade och en tredjedel uppgav att de hade pausat/stängt möjligheten till korttidsboende, eller växelvård, medan två tredjedelar svarade att man fortfarande erbjöd den möjligheten. Men flera kommuner menade också att detta snabbt kunde ändras om smittspridningen ökade och situationen i kommunen försämrades.
– I Hudiksvall, som inte har lika mycket smittspridning, erbjuder kommunen fortfarande dagverksamhet i viss omfattning. Man ser till individuella behov när man beslutar om korttidsboende och växelvård. Men i nuläget beviljar man inga nya platser i särskilt boende.

Vill minska smittspridning
I radioprogrammet Kaliber uppgav de som ändrat rutinerna att de pausat möjligheten att få korttidsboende, exempelvis för make eller maka med diagnostiserad demensproblematik, för att begränsa smittspridning på äldreboenden. Andra svarade att anledningen var för att kunna frigöra platser till äldre som smittats av corona, alternativt för att ha platserna i beredskap för detta. Vissa uppgav att man frigjort platser för att sjukhusen hade börjat skriva ut gamla som inte klarar sig själv hemma.
I programmet intervjuades 83-åriga Birgit Eriksson som vårdar sin demenssjuke man i hemmet. Den avlastning hon brukade få, i form av korttidsboende en vecka i månaden och några timmars dagverksamhet tre gånger i veckan har tagits bort. Allt på grund av coronaviruset som gjort att kommunen inte längre anser att man kan erbjuda detta.

Birgit Eriksson uppger i programmet att avlastningen varit en livlina och hon nu oroar sig för att hon inte längre ska orka ta hand om sin man utan hjälp.
– Ja han är ju 86 år. Han är demenssjuk. I övrigt är han frisk, men han har gått på dagverksamhet tre dagar i veckan tidigare och det har gjort att hans tillvaro fått struktur. Han har vetat när i veckan det var då, men nu är det borta och jag ser ju hur han blir sämre undan för undan, säger hon i Kalibers intervju.

Paret bor i Boxholm och kommunens socialchef menar att åtgärderna har vidtagits för att skydda de äldre.
– Vi har pausat tillfälligt nu på grund av att vi vill minska risken för smittspridning för riskgrupperna, men man tittar ju på alla enskilda fall, och det är ju ett begränsat antal som vi har här i Boxholm och där tittar man ju på andra insatser som kan bli aktuella för att tillgodose behoven, sade socialchefen Linda Hammarström i programmet.

Nej till hemtjänst i annan kommun
Men förändringar inom äldreomsorg och hemtjänst sker även i andra kommuner som i dagsläget inte är särskilt hårt drabbade av smittspridning, av rädsla för framtida smittspridning.
Mellan 50 och 60 kommuner har uppgett för Sveriges kommuner och regioner, SKR, att de inte kommer att kunna erbjuda hemtjänst till sina sommargäster. De har kontaktat SKR och sagt att de inte kommer att kunna klara av att ge hemtjänst till sommarboende i år, däribland Värmdö kommun, enligt Sveriges radios Ekoredaktion.

Detsamma gäller flera kommuner på västkusten, Gotland och Arjeplog, enligt Greger Bengtsson samordnare för äldreomsorg i SKR.
Av den anledningen vill SKR att regeringen gör en tillfälligt ändring i lagen så att semesterkommunerna får rätt att neka hemtjänst under pandemin, som är en rättighet enligt socialtjänstlagen.

Men i stället för att ändra lagen vill socialminister Lena Hallengren att hemkommunerna ska ta sitt ansvar under den rådande pandemin och inte begära tillfällig hemtjänst av andra kommuner i nuläget.

  • Allmänna råd
    Dessutom gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 70+; att stanna hemma, hålla social distansering, undvika resor kollektivt, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta i stället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto och Ullacarin Tiderman