Etikett: Coronapandemin

Viktigt med öppna träffpunkter för äldre

Många äldre påverkas negativt nu under coronapandemin när deras sociala liv, kontakter med vänner och aktiviteter har fått ställas in. Lars A Svensson och Cecilia Henning är två forskare i socialt arbete, båda 70+, som menar att det finns stora risker för att den ofrivilliga sociala isoleringen redan har påverkat äldre negativt såväl fysiskt som mentalt.

Förbundets verksamhet mer digitalt

När coronapandemin hindrar ordinarie verksamhet i SKPF pensionärernas förbundsstyrelse, FS, och verkställande utskott, VU, går verksamheten över till telefon- och videomöten. Avdelningarna har skickat ut brev till medlemmarna med telefonnummer till ledamöter i respektive styrelse med uppmaningen att ringa vid behov.