Viktigt med öppna träffpunkter för äldre

Många äldre påverkas negativt nu under coronapandemin när deras sociala liv, kontakter med vänner och aktiviteter har fått ställas in. Lars A Svensson och Cecilia Henning är två forskare i socialt arbete, båda 70+, som menar att det finns stora risker för att den ofrivilliga sociala isoleringen redan har påverkat äldre negativt såväl fysiskt som mentalt.

– Att som äldre inte kunna utnyttja naturliga mötesplatser eller att inte kunna besöka arrangerade träffpunkter leder till en farlig social isolering, säger Lars A Svensson, Högskolan Väst, och Cecilia Henning, tidigare Hälsohögskolan i Jönköping, vars forskning under många år fokuserat kring betydelsen av tunna band för äldre personer.

Tunna band definierar de som ytliga, men återkommande kontakter som uppstår och upprätthålls i olika vardagliga sammanhang. Deras forskning kring äldre människor i eget boende och deras behov av att träffa andra äldre, visade framför allt på att det viktiga är att ha en plats att gå till – en andra plats utöver den egna bostaden. Själva platsen bidrar till känslan av grupptillhörighet och förankring i vardagen, menar forskarna.

Folk träffas på nätet och i sociala medier
Nu i coronatider har aktiviteterna i stället flyttats till olika former av nätbaserade och digitala kontakter, liksom även telefonkontakter. Detta har fått större betydelse för att kompensera att många blivit tvungna att hålla distans och undvika sociala kontakter. Men många äldre har inte denna möjlighet, dels för saknar många dator eller smartphone, men också därför att de inte har kunskapen för att använda ny teknik.

Men forskarna menar också att kontakter i ”verkliga livet” är av särskild vikt och att det inte går att ersätta dessa med kontakter via sociala medier. Det handlar om ansiktsuttryck, gester, ögonkontakt, även när man måste undvika fysisk närhet för att upprätthålla nödvändigt avstånd.
– Vi har skrivit om detta tidigare och då lyft fram hur grannkontakter fått ökad betydelse i coronatider. Detta därför att det hos många finns en längtan efter att träffa och prata med människor, utanför skärmen.

Öppna träffpunkter coronasäkert
I en artikel på Västpunkts hemsida menar forskarna att det är viktigt att börja diskutera hur man skulle kunna öppna olika träffpunkter på ett säkert sätt. Och att ha en beredskap inför våren då det blir möjligt att arrangera allt fler aktiviteter utomhus. 

– Vi kan känna en oro för att många kommuner ser möjligheten att spara resurser genom att fortsätta hålla träffpunkterna stängda med hänvisning till smittorisken. Men då bör man inse att risken av hälsoeffekter till följd av ensamhet på sikt kan leda till väsentligt större kostnader. Så det är redan nu dags att börja planera för att öppna träffpunkterna så snart detta är möjligt under våren, skriver Lars A Svensson och Cecilia Henning.

  • Fakta Västpunkt
    Är ett digitalt magasin om forskning och samverkan från Högskolan Väst i Trollhättan.
    vastpunkt.hv.se

Läs mer om forskarnas resonemang

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto