Etikett: Fallolyckor

Fallolyckor pensionärens värsta fiende

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Varje år faller 70 000 människor, över 1 000 personer dör, en siffra som har mer än fördubblats sedan 2000 - de flesta är äldre. Det är tre gånger fler än de som dör i trafiken varje år.

”Fallolyckor borde kunna bli en valfråga”

- Med tanke på de stora kostnader som är inblandade för både individer och samhälle borde fallolyckorna kunna bli en valfråga 2018. Det spådde SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander på ett seminarium om fallolyckor på Äldreforum i Almedalen.

Få kommuner har rutiner vid missbruk hos äldre

Alkoholkonsumtionen bland äldre ökar med ökade krav på hemtjänstpersonalen. Men bara 10 procent av kommunerna har rutiner för hur man ska agera när man upptäcker att någon dricker för mycket.

15 olika personal på två veckor i hemtjänsten

Andelen äldre som får olämpliga läkemedel minskar, däremot får fler äldre tio läkemedel eller fler. Och fortfarande möter äldre med hemtjänst många olika personer, i genomsnitt 15 personal på två veckor. Variationen i kommunerna är mellan 4 till 26 personer. – Det är inte acceptabelt. Problemen måste vi ta upp i KPR och LPR för att få till en förändring, säger Gunvor Petersson, sakkunnig inom äldreomsorg i SKPF.