Etikett: Multisjuka äldre

Multisjuka åter i vård lika ofta som för tio år sedan

Det är lika vanligt i dag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter utskrivning, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Utredaren drar slutsatsen att en förbättring skulle kunna uppnås om det fanns möjlighet att göra läkarbedömningar i hemmet alla dagar, dygnet runt.

Ny lag ska minska onödiga vårddygn

Vissa kommuner är redo, för andra kommuner kommer lagförslaget att innebära viss vånda innan allt faller på plats. Den 1 januari 2018 träder lagen i kraft. Då blir utskrivningsklara patienter på sjukhus, ofta multisjuka äldre, den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar.

Särskild satsning på äldreomsorg

Regeringen ger i höstbudgeten för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten för äldre i Sverige. Bland annat lägger man tolv miljoner kronor på att förbättra samordningen vid utskrivning från sjukhus, 13 miljoner ska gå till att förebygga fallolyckor och 25 miljoner vill regeringen använda för arbete mot akut hemlöshet.