Etikett: Ohälsa

Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män

En ny rapport från Arbetsmiljöverket slår fast att kvinnor har sämre arbetsmiljö än män, särskilt utsatt är det arbeten inom välfärdssektorn där kvinnor dominerar. Och kvinnor är inte sjukare – utför män och kvinnor samma arbete drabbas de också av samma besvär.

Boende och läkemedel problem inom äldreomsorgen

Socialstyrelsens lägesrapport för hur äldre har det inom vård och omsorg ger både ris och ros. Det byggs fler särskilda boenden för äldre, men trots detta ökar väntetiderna. Och även om utskrivningen av olämpliga läkemedel för äldre minskar, så ökar den totala användningen.

Fattigt liv lika farligt som inaktivitet

Att vara fattig med låg socioekonomisk status verkar förkorta livet så pass mycket att det bör klassas som en avgörande riskfaktor. Enligt ny forskning är det nästan lika farligt som att inte röra på sig alls. Bara rökning är farligare.