Etikett: Smittspridning

Lättade restriktioner från 1 juni

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Men detta är beroende av att vaccineringen mot covid-19 fortskrider som planerat och att allmänheten fortsätter att följa regler och rekommendationer. Därefter kommer det successivt att ske anpassningar av rådande smittskyddsåtgärder. Lättnaderna börjar genomföras den 1 juni.

Astra Zenecas vaccin pausas efter misstanke om biverkningar

Efter flera indikationer på att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan orsaka allvarliga biverkningar, beslutar Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket att pausa läkemedlet i tre dagar. Anledningen är att myndigheterna vill invänta de besked, som EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten ska lämna om huruvida det finns samband mellan vaccinet och biverkningarna.

Ny pandemilag ska minska smittspridning

Fredagen den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som har till uppgift att mer effektivt hindra smittspridningen av covid-19. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen”. Den nya förordningen innebär att det nu bli obligatoriskt att ange det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Och vid privata fester får det samlas max åtta personer.

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken

Regeringen skärper rekommendationerna om covid-19 ytterligare inför julledigheten. Antalet personer per sällskap som får samlas på restaurang sänks till maximalt fyra personer och alkoholförsäljning blir förbjudet från klockan 20 från den 24 december. Samtidigt menar statsminister Stefan Löfven, S, att man bör bära munskydd i rusningstrafik när man reser kollektivt.