Antalet bekräftat smittade i Sverige har ökat kraftigt efter nyår och sammanlagt har nu 1 375 267 personer smittats med coronaviruset, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

Ja till vaccinbevis på platser med trängsel

Regeringen beslutade den 5 januari att man på serveringsställen med flera platser, där trängsel och smittspridning är särskilt stor, ska kunna använda vaccinationsbevis. Syftet med vaccinationsbevisen är att minska smittspridningen i samhället. Vidare är det Folkhälsomyndigheten som ska besluta om ett eventuellt krav.

– Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige. Vi behöver ha beredskap att snabbt införa fler träffsäkra smittskyddsåtgärder. Nu ges Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa vaccinationsbevis inom fler verksamheter där risken för smittspridning är stor, sa socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Från den 12 januari inför nu Folkhälsomyndigheten föreskrifter om att vaccinationsbevis kan användas på serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, platser för privata sammankomster och i långväga kollektivtrafik. Detta som åtgärd för att möjliggöra lättnader från andra restriktioner.
Om och när det kan bli aktuellt beror på smittspridningens utveckling och en bedömning av lämpligheten att använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Beslutet ligger då hos Folkhälsomyndigheten.

Restaurangen väljer själv
Enligt förslaget är det upp till den som bedriver verksamheten i fråga som själv får välja om vaccinationsbevis ska få användas.
Regeringen vill se vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd som kan komma att användas vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning. 

Vaccinationsbevis används sedan den 1 december 2021 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.
Vaccinationsbevis får inte användas i livsmedelsbutiker, apotek eller andra samhällsviktiga verksamheter. Användningen av vaccinationsbevis får inte heller innebära att personer utan vaccinationsbevis nekas tillgång till exempelvis tandvård, hälso- och sjukvård eller socialtjänstverksamhet som ligger i ett köpcentrum. 

Kraftigt ökad smittspridning
Smittspridningen av covid-19 i Sverige har ökat kraftigt. Åtta av 21 regioner är i stabsläge och antalet patienter inom intensivvården med covid-19 ökar också.
– Av de 61 som lades in förra veckan var 75 procent ovaccinerade, sa Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten när myndigheternas hade sin första gemensamma pressträff om pandemiläget efter årsskiftet. 

Antalet bekräftat smittade i Sverige har ökat kraftigt efter nyår och sammanlagt har nu 1 375 267 personer smittats med coronaviruset, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.
Siffran innebär en kraftig ökning av antalet covid-19-fall i landet, samtidigt som det också skett en ökning av patienter inom slutenvården och på intensivvårdsavdelningar, säger Britta Björkholm.

Den variant som nu dominerar bland nysmittade är omikronvarianten. Men det finns inga indikationer på att omikron skulle ge svårare sjukdom än tidigare varianter. Det finns data som tyder på att den möjligen skulle kunna vara något mildare.
Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen inte har nått sin kulmen och trycket på vården kommer att öka ytterligare.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto