Många tandvårdskliniker drar ner på sin verksamhet för att stödja sjukvården.

Folktandvården ställer om – tar bara emot patienter för akut tandvård

Med anledning av det nya coronaviruset covid-19 är Folktandvårdens verksamhet begränsad inom många regioner. Anledningen är att man vill bistå sjukvården i landet med bland annat skyddsmaterial vid vård av svårt sjuka patienter.

Folktandvården Stockholm har stängt flera kliniker för att spara sjukvårdsmaterial. Folktandvården har även stängt i andra regioner på grund av spridningen av covid-19.

Stockholm: ”Vi har begränsat vår verksamhet tillfälligt och erbjuder nu enbart akuttandvård på tio av våra kliniker. Vi gör det för att hjälpa sjukvården och minska den stora materialbrist som covid-19 orsakar. Vi kommer att kontakta dig som har en tid hos oss för att boka om den och erbjuda tider längre fram.”

Skåne: ”Just nu erbjuder vi enbart akut tandvård. På grund av rådande materialbrist med anledning av covid-19 är vår verksamhet tillfälligt begränsad till akut tandvård på utvalda kliniker runt om i Skåne. Vi kommer att kontakta dig som har en tid hos oss för att boka om den. Vi bokar om två veckor i taget. Så snart vi har material återgår vi till ordinarie verksamhet.”

Västra Götalandsregionen: ”Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du förkylningsbesvär? Undvik nära kontakt med andra människor och besök inte våra kliniker. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.”

Många privata kliniker ställer också om sin tandvård och tar bara emot patienter som behöver akutvård. Vissa kliniker har beslutat att ge råd och information via onlinetandläkare, exempelvis Aqua dental, som har kliniker i Stockholm och Göteborg. Försiktighetsåtgärderna är ett led i att minska smittspridningen av coronaviruset och för att underlätta för äldre och personer i riskgrupper att komma i kontakt med tandvården. Andra har också ändrat sina öppettider och erbjuder tidiga tider för personer i riskgrupper.

Ring din tandläkare om du har tandproblem, så får du information om vad som gäller i ditt fall.

  • ”Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13, läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar eller www.krisinformation.se Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset läs på 1177.se om hur du kontaktar vården, eller ring 1177 för information. Vid akut situation ring 112.”

Alla Folktandvårdens kliniker

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna