Äldre kan få kompensation i tandvårdens högkostnadsskydd

Regeringen vill nu kompensera tandvårdspatienter som riskerar att gå miste om de subventioner de har rätt till inom ramen för högkostnadsskyddet. Förslaget skickas först på remiss och därefter går förslaget för beslut till riksdagen.

Många äldre riskerar, på grund av coronapandemin, att gå miste om högkostnadsskyddet i sin tandvård. Detta på grund av att tiden för tandvården kan förlängas betydligt på grund av att många tandvårdskliniker ställt in all tandvård som inte är akut. Och det innebär att vården kan bli betydligt längre än högkostnadsskyddets omfattning. Besöken har inte kunnat genomföras inom pågående ersättningsperiod.

Tandvårdskliniker har begränsat besök för icke akuta tandvårdbesök, dels på grund av smittorisk, dels för att flera tandvårdskliniker har bistått sjukvården med material och utrustning.
För att undvika att många äldre nu går mista om sina subventioner har man nu tagit fram ett förslag på lagändring. En lagändring är nödvändig eftersom ersättningsperioden är lagbunden.

– Förslaget om att kompensera tandvårdspatienterna är viktigt både för en jämlik tandhälsa och vanligt folks ekonomi. Det kan handla om tusentals kronor för den enskilde, säger socialminister Lena Hallengren.

Hur tandvårdspatienterna ska kompenseras blir klart när riksdagen sagt sitt.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna