Etikett: Tandvårdens högkostnadsskydd

Utredning ska föreslå ett bättre högkostnadsskydd inom tandvården

Nu vill regeringen se nya modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd för att uppnå en mer jämlik tandhälsa. Och ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda detta. På så sätt vill man förstärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.

Tandvårdsstödet förlängs

Regeringen vill förlänga tiden för tandvårdsstödet. Detta för att stödja de patienter som inte kan gå till tandläkaren under coronapandemin – framför allt de som är över 70 år, i riskgrupp eller som nekats vård på grund av nedstängda mottagningar.