En utredning ska ta fram förslag som ska leda till en mer jämlik tandvård.

Utredning ska föreslå ett bättre högkostnadsskydd inom tandvården

Nu vill regeringen se nya modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd för att uppnå en mer jämlik tandhälsa. Och ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda detta. På så sätt vill man förstärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.

– Tandhälsan fortsätter att förbättras på befolkningsnivå. Men det finns fortfarande stora skillnader i tandhälsa. Och höga kostnader inom tandvården har lett till att fler vuxna avstår tandvård. Därför ger vi nu tandvårdsutredningen i uppdrag att se över högkostnadsskyddet så att vi kan uppnå en mer jämlik tandhälsa, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

För två år sedan, den 8 mars 2018, beslutade regeringen om ett kommittédirektiv för att få ett tandvårdssystem med met jämlik tandhälsa.

Nu får tandvårdsutredningen i uppdrag att även utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Målet är att tandvårdens högkostnadsskydd på sikt ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Det ska i sin tur stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.

Hela utredningens arbete ska samlat redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2021.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto