SKPF pensionärerna menar att det är skäligt att förlänga perioden för tandvårdens högkostnadsskydd.

Förläng högkostnadsskyddet för sköra äldre

I coronaepidemins spår riskerar tandvårdspatienter med dyra behandlingar att gå miste om högkostnadsskyddet.
SKPF pensionärerna vill att regeringen förlänger perioden då tandvårdens högkostnadsskydd gäller.

Uppmaning från SKPF pensionärerna

– Vi värnar framför allt den äldre patientgruppen med särskilda tandvårdsbehov och dyra behandlingar som nu riskerar att gå miste om skyddet och i stället kommer att få väldigt dyra behandlingar. Vår uppmaning till regeringen är att förlänga perioden då högkostnadsskyddet gäller, säger Liza Di Paolo Sandberg, vice ordförande i SKPF pensionärerna.

Skäligt med förlängning
Förbundet menar att det är skäligt att förlänga perioden för högkostnadsskydd då Folkhälsomyndigheten uppmanar till isolering och social distansering, särskilt för riskgruppen 70+. Många tandvårdskliniker har stängt, bland annat för att kunna bistå sjukvården med skyddsutrustning och Folktandvården tar bara emot patienter med akuta tandvårdsbehov. Övrig tandvård har skjutits på framtiden.

– Vi befarar dock att äldre patienter där man redan, innan coronaepidemin, påbörjat en omfattande behandling riskerar att gå miste om högkostnadsskyddet. Eftersom tandvårdens högkostnadsskydd bara gäller under en tolvmånadersperiod, så betyder senarelagda behandlingar, att dessa patienter får betala ett betydligt högre pris än om behandlingen fullföljts och de då omfattats av högkostnadsskyddet.
– Behandlingar som skjuts upp riskerar inte bara att bli dyrare utan kanske också blir mer komplicerade.
– En rimlig åtgärd är att förlänga perioden då högkostnadsskyddet ska gälla. Och vi uppmanar regeringen att ta hänsyn till de sköra äldre även inom detta område, säger Liza Di Paolo Sandberg.

Regeringen utesluter inte dispens
Regeringen har för tillfället inga planer på att förlänga tandvårdens högkostnadsskydd. Däremot utesluter man inte dispens, enligt Tandläkartidningen.
Anna Hedin, som är ansvarig för tandvårdsfrågor på socialdepartementet säger till tidningen:
– Det finns en medvetenhet om problematiken på departementet och analys pågår, men vi kan i nuläget inte ge mer information än så.

  • Fakta tandvårdens högkostnadsskydd
    Särskilt dyra nödvändiga tandvårdsbehandlingar ingår i tandvårdens högkostnadsskydd. Skyddet gäller under tolv månader och börjar löpa när en åtgärd som ingår i högkostnadsskyddet registreras hos Försäkringskassan. I dagsläget kan ersättningsperioden inte förlängas.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto och Ullacarin Tiderman