Etikett: Vård och omsorg

Fortsatt långa väntetider på akuten

Överbelagda vårdavdelningar, en stor andel läkare under utbildning och otillräckliga system för att hantera det stora och ojämna flödet av patienter på sjukhusen. Det är några orsaker som kan ligga bakom långa akutväntetider visar Socialstyrelsens nya analys. Äldre är en utsatt grupp. De får ofta träffa läkare snabbare än andra, men blir oftast kvar längre på akuten.

Nio av tio som får demensdiagnos bor hemma

De flesta som får en demensdiagnos i Sverige i dag är ungefär 80 år gammal. 90 procent av dem bor hemma i eget boende, majoriteten är kvinnor, och de flesta får sin diagnos i ett tämligen tidigt skede av sjukdomen.

”Det behövs bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen!”

- Vi ska inte tro att vi kan kombinera en massa skattesänkningar med mer personal i vården och omsorgen. Det menade Raimo Pärssinen (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, på SKPF Pensionärernas och Äldreforums panelsamtal om hur vi tryggar vården för framtidens äldre.

Skattemedel som går till vård och omsorg ska används där

Skattemedel som är avsedd för välfärden ska användas där. Pengar som vi skickar in i skatt till skolan, till vård och omsorgen ska i huvudsak användas där. Och det överskott som uppstår, ska till största del gå tillbaka till verksamheten för att öka kvaliteten. Det var budskapet när regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterade slutbetänkandet av Välfärdsutredningen.