Etikett: Vård och omsorg

Äntligen får Deva hjälp med tänderna

På grund av stora tandproblem har Deva Wades tandläkarkontakter varit täta. Och tandläkarnotan har varit hög. Hon har haft återkommande problem med tandfickor, infektioner i tandköttet, tänder som måste dras ut och broar som satts in – återkommande operationer och en mängd specialist- och tandläkarkontakter.

Många äldre tappar kontakt med tandvården

– Munnen är en del av kroppen. Det är så vi måste se på tandvården för äldre. Det handlar inte bara om ett värdigt liv, utan om livskvalitet och förutsättningen för god hälsa, menar Pia Skott, tandläkare och klinikchef på ACT, Akademiskt centrum för äldretandvård, i Stockholm.

SKL öppnar för vinstbegränsning i välfärden

Majoriteten i Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse har beslutat att ställa sig bakom Ilmar Reepalus betänkande i utredningen om vinster i välfärden. Ordförande Lena Micko (S) tycker att kritiken mot utredningen har varit överdriven. Hon vill knyta ihop frågan om vinstbegränsningar med frågan om kvaliteten i välfärden och menar i en intervju i Sveriges […]