Etikett: Vård och omsorg

Tiden går inte att vrida tillbaka

Läser i husorganet Jönköpings-Posten om en blott 67-årig man som vårdas på hospice. Det är en inrättning för palliativ vård, det vill säga där de medicinska möjligheterna är uttömda och fokus nu ligger exempelvis på smärtlindring. Mannen har haft ett gott liv och är välsignad med stor familj. ”Det måste vara outhärdligt långsamt att bara […]

Vi blir mer lika med åldern

Jag börjar närma mig den åldern när ”snart” eller ”nästan” inga barn bor hemma. Och jag ska erkänna att jag har större fokus på mig själv. Plötsligt ska vuxna hitta på saker ihop och man tänker att vad lätt det här ska gå, nu när inga barn är med som ska diktera villkoren. Plötsligt slår […]

Östeuropas kvinnor vårdar Italiens gamla

Låga födelsetal och en åldrande befolkning är ett växande problem i Italien. Allt fler äldre behöver omvårdnad, vilket oftast sker i hemmen eftersom äldrevården är dåligt utbyggd och en placering på hem fortfarande ses som en sista utväg om det inte finns några levande släktingar. Badante kallas kvinnorna, oftast från Östeuropa, som vårdar de äldre.