Ilmar Reepalu föreslog i sin Välfärdsutredning 7 procent som vinsttak för privata företag.

Majoritet föredrar vinstbegränsning i välfärden

Nästan hälften av alla tillfågade i en undersökning, som Novus och SVT Nyheter har tagit fram, vill ha begränsningar i vinstuttag i skola, vård och omsorg.

I undersökningen som genomfördes med tusen persone vill endast 27 procent att företag inom skola, vård och omsorg ska få gå med hur stor vinst som helst så länge kvalitetskraven uppfylls eller att de själva få bestämma över eventuell vinst.

Men majoriteten vill att vinsterna antingen ska begränsas eller förbjudas helt. Nästan hälften, 49 procent, anser att vinster ska förbjudas helt, eller med krav på återinvestering i verksamheten.

En knapp femtedel, 19 procent, vill se vinsttak på tio procent, samtidgit ska det finnas kriterier på att företagen uppfyller kvalitetskraven.

– Det intressanta här är att man, trots den här splittringen, ändå kan konstatera att det finns en klar och tydlig majoritet som vill begränsa eller stoppa vinster i välfärdsföretagen, säger Mats Knutson politisk kommentator på SVT Nyheter, i en kommentar på SVT Nyheter.

Totalt svarade 1 014 personer i åldrarna 18-79 år i Novus Sverigepanel på en webbenkät som låg ute mellan den 14 juni och 20 juni.

Undersökningen
Frågan löd: ”Vilken är din inställning till vinster för privata leverantörer inom vård/skola/omsorg? Tycker du att…”
Resultatet blev:
Vinstuttag bör förbjudas helt: 17 procent
Vinster bör endast få återinvesteras i verksamheten: 32 procent
Företag får gå med max 10 procent vinst om kvalitetskraven uppfylls: 19 procent
Företag får gå med hur stor vinst som helst om kvalitetskraven uppfylls: 22 procent
Företagen bör få bestämma själva över eventuell vinst: 5 procent
Vet ej: 5 procent

Källa: Novus/SVT Nyheterna

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman