Garantipension betalas ut också under 2020

Pensionärer som har svensk garantipension och bor i annat EU-land ska få fortsatt utbetalning även under 2020. Beslutet ska skapa trygghet under den tid som regeringen utreder hur garantipensionen ska betalas ut i framtiden.

– Människor ska inte hamna i kläm i tider av osäkerhet, och stora förändringar ska inte ske över en natt. Därför tar vi ansvar för de garantipensionärer som har bott och arbetat i Sverige men i dag bor utomlands, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Detta efter en dom från EU-domstolen i december 2017 som innebär att det saknas stöd för Sverige att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland. Riksdagen har tidigare beslutat att garantipension och garantipension till omställningspension ska kunna betalas ut till personer bosatta inom EU/EES och i Schweiz under en tidsbegränsad period till utgången av 2019. Nu förlängs den tillfälliga lagen till utgången av 2020.

Garantipensionsutredningen ska lämna sitt slutbetänkande i slutet av 2019.

Med anledning av Storbritanniens pågående EU-utträde föreslår regeringen även en förlängning av utbetalningen av garantipension och garantipension till omställningspension till personer bosatta i Storbritannien, vilket berör cirka 1 700 personer. Förslaget innebär att även personer i Storbritannien som får garantipension eller garantipension till omställningspension kommer att fortsätta få förmånerna utbetalda till utgången av 2020. Syftet är att de som får garantipension i Storbritannien ska få samma förutsättningar att överväga, planera och fatta väl avvägda beslut som personer med andra socialförsäkringsförmåner.

Förlängningen av utbetalningen till Storbritannien ska komma i fråga endast om landet lämnar EU med ett utträdesavtal. Vid en avtalslös så kallad hård brexit kommer förmånerna att sluta utbetalas vid utgången av 2019.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna