Så här kan ett vaccinationspass komma at se ut från 1 december.

Vaccinationsbevis införs från 1 december

Regeringen vill införa krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som teater, restauranger, bo med flera där över hundra personer vistas vid ett och samma tillfälle.

Önskemålet har framställts av Folkhälsomyndigheten och regeringen ska nu gå vidare med förslaget. Syftet är framför allt att begränsa smittspridning bland ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade samlas i större grupper, samtidigt som man vill tillåta olika verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.
– Pandemin är inte över och i vår omvärld sprids nu smittan. Den negativa utvecklingen är oroande även om vi ännu inte sett en liknande utveckling i Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser därför behov av att kunna använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd för att begränsa smittkedjor, säger socialminister Lena Hallengren.

Behov av vaccinationsbevis
Folkhälsomyndigheten ser behov av vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. I september remitterade regeringen ett förslag som innebär att de restriktioner som gäller för ett arrangemang kan lättas om arrangören kan garantera att deltagarna är fullvaccinerade. Deltagarna ska då kunna visar upp ett vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade.

Med bevis inga restriktioner
Detta innebär att om arrangören väljer att kräva vaccinationsbevis behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Och enligt Folkhälsomyndigheten gället det sammankomster som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.

– Det är prioriterat för regeringen att ge möjligheter att verka för såväl kulturen, idrotten som andra viktiga evenemang och sammankomster. När vi nu ser att läget riskerar att bli sämre avser vi att direkt gå vidare med det sedan tidigare förberedda förslaget om vaccinationsbevis, för att ge arrangörer av kultur- och idrottsevenemang möjligheten att upprätthålla sina verksamheter, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

  • Regeringen har för avsikt att gå vidare med förslaget, som ska börja gälla den 1 december 2021. Eftersom sittande regering är en övergångsregering kommer frågan att förankras med riksdagen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto