De flesta, 60 procent, som fortsätter att arbeta vidare gör det på samma arbetsplats som innan och var tredje jobbonär arbetar i eget företag. Men fyra av tio byter arbetsplats.

Vanligt att jobbonärer byter arbetsplats

Fyra av tio så kallade jobbonärer byter arbetsplats när de blir jobbonärer. Det visar en undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra.
Men de flesta, 60 procent, som fortsätter att arbeta vidare gör det på samma arbetsplats som innan och var tredje jobbonär arbetar i eget företag.

Undersökningen visar att  jobbonärer har en relativt hög rörlighet på arbetsmarknaden. Fyra av tio har bytt arbetsplats som jobbonärer och var tredje jobbonär arbetar i eget företag.

– Den höga andelen jobbonärer som byter arbetsplats förvånar och går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Jobbar för att det är roligt
De flesta i undersökningen motiverar arbetet med att de tycker att det är roligt och socialt och att ha något att göra. De känna sig behövd och att det ger guldkant på tillvaron. Samtidigt uppger två av tio också att de har låg pension och/eller att de behöver pengarna.

Två tredjedelar av jobbonärerna uppger i undersökningen att de tagit reda på hur skatten eventuellt påverkas i och med att de kombinerar pension med lönearbete.
– Det är bra att undersöka hur skatten ändras. En jobbonär får två inkomster och risken finns att man når en inkomstnivå som kräver att man måste betala statlig skatt. Samtidigt är det bra att veta att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det året man fyller 66 år, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. 

Får både jobbskatteavdrag och grundavdrag
Den lägre skatten på lön från och med det 66:e levnadsåret beror på ett högre jobbskatteavdrag och grundavdrag. En effekt av den lägre skatten innebär till exempel att en person med en lön på 32 000 kronor i månaden beskattas med cirka 23 procent innan 66 år medan samma lön beskattas med 15 procent efter 66 års ålder.

– Den lägre skatten kan till exempel användas till att gå ner och arbeta deltid utan att inkomsten efter skatt nödvändigtvis behöver minska så mycket, säger Monica Zettervall.

Deltid vanligast
En majoritet av jobbonärerna, nio av tio tillfrågade, arbetar deltid. Sju av tio arbetar 20 timmar per vecka eller mindre, två av tio arbetade deltid även innan de började ta ut allmän pension. Några av de svarande i undersökningen uttrycker att de vill trappa ner arbetstiden innan de blir pensionärer på heltid.

Sju av tio tillfrågade jobbonärer tar utöver den allmänna pensionen även ut tjänstepension.

  • Fakta om undersökningen
    Undersökningen genomfördes i juni 2021 via undersökningsföretaget Demoskop i form av en webbenkät och kompletterar Pensionsmyndighetens tidigare rapport Att vara jobbonär. Urvalet bestod av ett riksrepresentativt urval bland personer mellan 62 och 70 år och ringade in målgruppen för studien: de som påbörjat uttag av allmän pension och samtidigt yrkesarbetar. Totalt genomfördes 485 intervjuer med målgruppen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Relaterade artiklar