Regeringens vill införa rygghetspension för utslitna seniorer. Förslaget har lagts fram av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Vill se trygghetspension för utslitna seniorer

Regeringen vill införa en trygghetspension, som ska gälla för personer som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar arbeta fram till pensionen.

– Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. Nu tar vi ett viktigt steg för ökad trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 

Ska ta hänsyn till ålder
Dagens system för att få sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension. 

Arbetsförmåga bedöms mot lämpliga arbeten
Nu vill regeringen införa särskilda regler för försäkrade personer som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald.
Arbetsförmågan ska också bedömas mot arbeten den försäkrade har erfarenhet av eller andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022. 

  • Den allmänna sjukförsäkringen gäller alla – oavsett ålder. Från Försäkringskassans håll kan en anställd över 65 år få sjukpenning med vissa begränsningar, men inte sjukersättning.
  • Sjukersättning kan ges till dig mellan 19-64 år och varierar beroende på din tidigare inkomst. Ersättningen består av 64,7 procent av din genomsnittliga lön under de senaste tre åren. Du kan som mest få 18 399 kr i ersättning. Även du som inte har jobbat kan få ersättning, storleken beror då på din ålder. 
  • Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.
    Källa Försäkringskassan

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tidermana