Digitaliseringen ska genomföras på ett sätt som är användarvänligt och tryggt för både de äldre och för personalen.

200 miljoner kronor till välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, har beslutat att avsätta 200 miljoner kronor för att förbättra och utveckla välfärdsteknik inom äldreomsorgen i landets kommuner.

Svensk äldreomsorg ska stärkas och utvecklas, genom att stimulera och utveckla användandet av välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt.
– För tredje året i rad stärker vi kommunernas arbete med digitalisering i äldreomsorgen. Välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och tillgänglighet. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

Fler ska använda välfärdsteknik
– Det finns ett stort intresse bland kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter. För att uppnå goda resultat så behövs samverkan mellan staten och kommunerna i form av stimulansmedel och stöd, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Av de 200 miljoner kronorna går 182,1 miljoner kronor till samtliga kommuner med ett minimibelopp om 250 000 kronor. Resterande 17,9 miljoner går till SKR för en stödfunktion för kommunernas digitalisering i äldreomsorgen. 15 miljoner kronor fördelas på de tio modellkommunerna inom ramen för överenskommelsen.

Användarvänligt och tryggt
Medlen ska användas som ekonomiskt stöd till kommunerna samt bidra till att det arbete som krävs för upphandling och informationssäkerhet. Digitaliseringen ska genomföras på ett sätt som är användarvänligt och tryggt för både de äldre och för personalen.

I februari 2020 kom regeringen och SKR överens om en treårig satsning för att stärka äldreomsorgen för åren 2020-2022.

  • De tio modellkommunerna är: Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå, 

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Relaterade artiklar