Var och en råder över sin egendom

Min fru har 6 000 kr mindre än mig i pension just nu. Jag har 18 000 (netto) ännu ett år tills jag blir 75. Hon dels hemlighåller sin ekonomi, dels säger att eftersom jag har så mycket mer pension så behöver hon inte bidra till hushållet. Således betalar jag (sedan 25 år) för alla räkningar och hushållsutgifter. Hon betalar för egen ’’lyxkonsumtion’’ design- stol, skåp, gardin, mattor, lampor, tavlor mm, exklusiva saker från lyxbutiker. Jag bidrar (tyvärr) under protest.Hon vägrar diskutera budget, vill att vi skall förbruka kapitalbuffert som finns, men minskar, vill att vi skall leva, resa så länge vi kan och har krafterna kvar. Jag menar lagom konsumtion, man kanske lever till 90 vem vet? Hur skall vi lösa våra problem? Vad är en genomsnittsbudget f.ö. för ett gift pensionärspar på 73 resp 70 år? Tacksam för svar.

Svar: Av äktenskapsbalkens första kapitel framgår att ”varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder” men också att makar ska fördela utgifter mellan sig och lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas.

Ni har olika åsikter om hur familjens ekonomi ska skötas och det är svårt att se någon annan lösning än att ni talar med varandra om detta och försöker komma överens om en fördelning av inkomster och utgifter som ni båda kan acceptera.

Med hjälp av Konsumentverkets broschyr ”Koll på pengarna” från 2019 kan man räkna fram vad som kan anses vara normala kostnader för ett hushåll med två personer i 70 till 75-års åldern. Utöver boendekostnad, resor, nöjen samt hälso-