Kan de göra så min son blir utan arv?

Jag vill fråga om en sak som oroar mig mycket. Jag har en son som är mitt stora stöd i livet. Hans far och jag var gifta men är skilda sedan länge och han är nu sedan många år sambo med en kvinna och de har en dotter tillsammans. 
Kan de göra så att min son som är särkullbarn blir utan arv när hans far går bort? Kan fadern testamentera bort min sons laglott? Han har redan givit bort en sommarstuga till sin dotter och jag vet att han har skrivit i ett testamente att hans sambo ska ärva. 
Vad kan min son göra för att inte bli helt utan arv? 
/ Orolig mor 

Svar: Din son har alltid möjlighet att kräva sin laglott efter sin far, oavsett vad fadern har skrivit i sitt testamente. Laglotten är alltid halva arvslotten och eftersom fadern har två barn, så är din sons arvslott hälften och laglotten därmed en fjärdedel av faderns kvarlåtenskap. 

Under vissa förutsättningar kan ett barn även kräva sin laglott ur gåvor som den avlidne har givit före dödsfallet. Detta sker i så fall genom att väcka talan vid tingsrätt inom ett år från bouppteckningen. 

Men för att kräva sin laglott ur kvarlåtenskapen är det tillräckligt att din son efter faderns bortgång framför sitt laglottskrav till testamentstagaren, det vill säga sambon, lämpligen i samband med bouppteckningen. 

Text Arne Larsson, Familjens jurist