Anmäla kontantvägran?

Det blir allt vanligare att kaféer, restauranger, butiker med flera vägrar att godta kontanta betalmedel, alltså svenska kronor. I utlandet är detta inget problem. Är denna beskrivna kontantvägran laglig gällande näringsidkare som vänder sig till allmänheten, eller kan man polisanmäla detta ofog? /Peter F.

Jag börjar mitt svar med ett citat från Riksbanken: ”Enligt riksbankslagen är sedlar och mynt så kallade lagliga betalningsmedel som hushåll och företag ska kunna använda för att betala. Men det finns betydande undantag från skyldigheten att ta emot kontanter. För det första kan skyldigheten ofta avtalas bort.”

Skyldigheten att ta emot kontanter går alltså att avtala bort. När ett café eller en restaurang med en tydlig skylt anger att de inte tar emot kontanter, anses den som går in där ha accepterat att det inte går att betala med kontanter, och ett avtal har därmed ingåtts. Många näringsidkare väljer bort kontanthantering och mängden kontanter som är i omlopp minskar snabbt, vilket innebär att det blir svårare och svårare för de som vill eller behöver betala med kontanter.

Men detta är faktiskt en utveckling som håller på att vända. Riksbanken har uttryckt en vilja att stärka kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel och i den nu pågående så kallade Betalningsutredningen granskas bland annat kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel. Vi har även sedan januari 2021 en lag som innebär att större banker har en skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster, det vill säga möjlighet för privatpersoner och företag att sätta in och ta ut kontanter.

En anledning till detta ökade intresse för kontanter är att systemen kring betalning med kredit- och betalkort har visat sig vara sårbara. Händelser i vår omvärld under det senaste året har också satt frågan på sin spets; om de digitala betalsystemen slås ut under en kris, riskerar ett samhälle utan kontanter att bli en bytes­ekonomi, där medborgarna är hänvisade till att byta varor och tjänster med varandra.

Staten och handeln har ett gemensamt ansvar för att utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle inte går för långt. Men det är också upp till konsumenterna att börja använda kontanter i högre mån, så att ett behov av att kunna ta emot kontanter uppstår.

Text Arne Larsson. Familjens jurist