Allt om de nya tillägget till hemförsäkringen: Juridisk rådgivning

Årets stora nyhet för dig som är medlem i SKPF och som har hemförsäkringen hos Folksam är att den från och med första januari 2023 innehåller juridisk rådgivning. Det är en försäkring som alla faktiskt kan ha nytta av – både i förebyggande syfta och när någonting redan har hänt.

Handen på hjärtat – när tänkte du på din hemförsäkring senast? Antagligen senaste gången du betalade den. Kanske kändes det dyrt och vi har nog alla någon gång funderat på om det inte skulle kunna gå att komma billigare undan.

Men hemförsäkringen är ett av de mest grundläggande skydden vi kan ha som privatpersoner. Den är visserligen inte obligatorisk som till exempel en trafikförsäkring för fordon, men utan den skulle ens liv kunna bli ren misär på ett ögonblick. Tack vare försäkringen får vi hjälp om någonting händer med den säkraste platsen på jorden – vårt hem.

Ens hem är den plats där man ska känna sig som tryggast. Det är ett ställe som vi alltid ska kunna återvända till med förvissningen att det finns kvar i samma skick som vi lämnade det. Det spelar ingen roll om man går till Konsum för att handla eller åker jorden runt på semester: När vi kommer tillbaka förväntar vi oss att vårt hem finns där för oss.

Nu kan ju dock saker hända. Någon kan bryta sig in för att stjäla värdesaker. Värmesystemet kan ha gått sönder och alla vattenrör ha frusit. Har man riktig otur kan ett bortglömt ljus sätta i gång en brand. Det finns mycket som kan gå fel och för att man inte ska bli helt utlämnad och utblottad finns hemförsäkringen där som ett skydd när vi behöver hjälp för att återställa vår trygga plats.

Nästa nivå av försäkringar
Tillsammans med Folksam och Sveriges största juristbyrå, Familjens jurist, tar vi nu medlemsskapet i SKPF till en ny nivå. Du som har din hemförsäkring hos Folksam via ditt medlemskap i SKPF får från och med 2023 den utökad med en helt unik juridisk rådgivning. Hemförsäkringen i övrigt gäller precis som tidigare, den juridiska rådgivningen är ett kraftfullt tillägg som de flesta faktiskt kan ha riktigt mycket nytta av.

Den juridiska rådgivning du får som tillägg till hemförsökringen kostar ingenting extra. I själva verket är det en variant av den juristförsäkring som Kommunal erbjuder sina medlemmar för 45 kronor i månaden.

Rådgivningen omfattar de flesta former av familjejuridik, det vill säga exempelvis testamenten, bouppteckningar, framtidsfullmakter, samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, skuldbrev och så vidare. I en tid när äktenskapen tenderar att bli allt kortare och många lever ihop på nya sätt, till exempel som sambor, är fortfarande lagstiftningen ­rigid och tydlig vad gäller sådant som arv, äganderätt och vårdnad. Allt kan ställas på sin spets när någon går bort och det finns en sambo, gemensamma barn och barn från respektive tidigare äktenskap. Att reda ut ett arvskifte i sådana fall är något av en utmaning som i sämsta fall kan ge upphov till bittra konflikter och mycken olycka.

Detta är ett typexempel på fall där det är viktigt att få ordning på allt innan det är för sent. Här kommer då den nya delen i hemförsäkringen in. Du får hjälp med testamenten och alla dokument som behövs för att det inte ska uppstå några arvstvister.

Framtidsfullmakt
Det finns många andra fall där förebyggande åtgärder kommer att underlätta i framtiden. Ett sådant exempel är framtidsfullmakter. Med en sådan kan du som privatperson bestämma att en av dig utsedd person får representera dig längre fram i livet. Hur sorgligt det än må vara är det en god idé att ta tag i just detta innan en person blir för sjuk eller på annat sätt oförmögen att ta hand om sin ekonomi eller andra personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt kan då ersätta en så kallad god man.

Viktiga dokument
Vi kan inte gå in på alla fall där det behövs juridisk hjälp i det dagliga livet, men alla som någon gång har varit inblandad i en tvist av något slag förstår säkert hur bra det hade varit om det hade funnits dokument som hade löst problemet innan tvisten uppstod. Det är här som Familjens jurists juridiska rådgivning kommer in i bilden.

Det finns dock några saker att tänka på när det gäller det här tillägget till hemförsäkringen: Den avser endast familjejuridik. Den kan alltså inte användas för brottsmål eller liknande.

En annan viktig detalj är att hemförsäkringen omfattar fem timmars fri rådgivning per kalenderår. Det kan låta lite, men Familjens jurist har en omfattande tjänst för självhjälp på sin hemsida. Här går det att själv skapa giltiga dokument av olika slag. Det rör sig om allt från testamenten och äktenskapsförord till skuldbrev, fullmakter och gåvobrev. Du får hjälp av en digital coach för att själv skapa dokument. I princip går det ut på att du svarar på ett antal frågor. När det är klart får du dagen efter e-post med information om Juristkollen. I brevet finns det en länk för att boka ett möte med en jurist. Tillsammans går ni sedan igenom dokumentet och ser till att allt är korrekt i fyllt och att dokumenten har juridisk bäring.

Telefon, e-post eller internet
För att utnyttja den nya försäkringen ska du ta kontakt med Familjens jurist ­direkt. Du behöver inte kontakta Folksam eller SKPF.

Uppge att du är medlem i SKPF när du anmäler dig till tjänsten. Kontakten ska ske via telefon eller webb, inte via något av Familjens jurists lokalkontor som finns runt om i landet.

Text Markus Dahlberg Foto Susanne Nordqvist/ jan magnusson och Anna Sjölin