Måste min man veta om testamentet?

Jag är gift och har fyra barn, tre gemensamma med min make och en son från ett tidigare förhållande. Jag har förstått att min äldste son kommer få ut sitt arv direkt om jag avlider före min man, till skillnad från våra gemensamma barn, som kommer att ärva mig först efter att även min man har avlidit.
Min make skulle utan problem klara sig ekonomiskt om han blev ensam och därför vill jag att även våra tre gemensamma barn får ut sitt arv efter mig om jag avlider först. Kan jag skriva ett testamente om detta utan att min man vet om det eller måste han informeras för att testamentet ska bli giltigt? Kan mina barn motsätta sig min vilja?
/ Undrande

Svar: Om du vill att samtliga dina barn ska få sina arvslotter efter dig om du skulle avlida före din man, så kan du skriva ett testamente där du bestämmer detta och du måste inte berätta för din man att du har ett testamente. 

Men om du sedan verkligen skulle avlida före din man, så är det förstås viktigt att ditt testamente kommer fram. Antingen måste då någon anhörig känna till testamentet och var det finns förvarat, eller så låter du lämna in det till någon av de förvaringstjänster som finns, till exempel Familjens Jurists testamentsförvaring. De ser då till att testamentet kommer fram efter att du har avlidit, även om ingen av dina anhöriga känner till att du har skrivit ett testamente. 

Om ditt testamente är upprättat på rätt sätt så blir det alltså giltigt även om din make inte känner till att du har ett testamente, men du kan inte tvinga dina barn att ärva dig enligt testamentet. Om de tycker att de hellre vill vänta, så kan de välja att avstå sin rätt enligt testamentet och då i stället ärva både dig och din make efter att ni båda har avlidit. Även sonen som inte är gemensam kan faktiskt, om han vill, välja att ärva dig först efter att även din make har avlidit. 

 

Text Arne Larsson, Familjens jurist