Restriktionerna blir nu hårdare. Inte fler än åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster.

Antalet vid allmänna sammankomster minskas till åtta deltagare

Smittspridningen av covid-19 i Sverige är nu så alarmerande att regeringen vill sänka antalet personer som får träffas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från 50 till åtta personer. Förslaget skickas nu på remiss och beräknas träda i kraft den 24 november.

Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt, skriver regeringen i ett pressmeddelande. I förslaget menar man att detta är ett viktigt verktyg för att motverka spridningen covid-19-virus. Nu begränsas därför möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ytterligare.

Förbud mot allmänna sammankomster
Förslaget innebär ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget tas bort, som gällde för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen. Regeringen menar att denna reglering ligger i linje med förslaget om att stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22. Regeringens poäng är att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning.

Nya föreskrifter börjar gälla 24 november
Ändringen är tänkt att träda i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Vid presskonferensen meddelade statsminister Stefan Löfven att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Men om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

Tydlig signal om vad som gäller
– Dagens besked, om förslag på markant sänkt deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att undantaget för serveringsställen tas bort, är en tydlig signal till hela samhället om vad som bör gälla framöver. Det kommer att bli en prövande period. Situationen kräver stora uppoffringar av var och en av oss, och av samhället som helhet. Men gör vi gemensamma uppoffringar så räddar vi liv, säger inrikesminister Mikael Damberg.

  • Remissinstanserna får nu till den 19 november kl. 15 på sig att svara på remissen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto