Ärver svägerskans döttrar mig?

Min man dog 2010, vi var gifta i över 40 år och vi hade inga barn. Min man hade en syster och jag har en bror. Min svägerska blev kallad till bouppteckningen och hade tydligen arvsrätt efter mig. Vi hade inget testamente och det fanns en bostadsrätt, en bil och bankmedel. Min svägerska avled förra året och efterlämnade två döttrar. Har de arvsrätt efter mig? Jag har ingen kontakt med dem. Min mor dog 2013 och då ärvde min bror och jag pengar efter försäljning av våra föräldrars fastighet. Arvet efter mina föräldrar har väl svägerskans döttrar inte rätt till? Min bror eller hans tre barn ärver ju mig.

Svar: Makar som inte har några barn eller som endast har gemensamma barn ärver varandra med, som det heter, fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken disponerar arvet under sin resterande livstid men att det därefter tillfaller den först avlidnes släktarvingar, det vill säga de gemensamma barnen om det finns sådana eller annars de som är närmast av den först avlidnes föräldrar, syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn och så vidare. Dessa så kallade efterarvingar ska vara kallade till den först avlidne makens bouppteckning men har alltså ingen rätt att ärva förrän den efterlevande maken avlider.

Denna arvsordning kan ändras genom testamente men då din make inte hade något testamente så är hans syskonbarn efterarvingar och har rätt att ärva en andel av kvarlåtenskapen när du en gång i framtiden avlider. Kvarlåtenskapen efter dig fördelas alltså mellan din makes syskonbarn, som ärver sin morbror, och din bror eller hans barn, som ärver dig. Om tillgångarna då är större än när din make avled, så räknas dock arvet efter din mor, som du har fått efter din makes bortgång, som förkovran av boet vilket innebär att din bror eller hans barn får en större andel av kvarlåtenskapen.

Text Arne Larsson