Astra Zenecas vaccin pausas efter misstanke om biverkningar

Efter flera indikationer på att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan orsaka allvarliga biverkningar, beslutar Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket att pausa läkemedlet i tre dagar. Anledningen är att myndigheterna vill invänta de besked, som EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten ska lämna om huruvida det finns samband mellan vaccinet och biverkningarna.

Redan i förra veckan pausade Danmark det vaccin som Astra Zeneca tillverkar, efter misstanke om att vaccinet orsakade blodproppar. Visserligen var antalet personer som drabbats väldigt få och det fanns inga resultat som visade att förekomsten av blodproppar var högre bland dem som vaccinerades i jämförelse med den övriga befolkningen. Men snart följde flera europeiska länder efter, och pausade vaccinet tillsvidare.
Vid tisdagens presskonferens om covid-19, beslutades det emellertid att även Sverige pausar vaccinet i väntan på en utredning av de uppkomna incidenterna, som EMA nu gör.

Detta efter mer allvarliga biverkningar som rapporterats in. Dessa ska förutom blodproppar handla om minskade halter av blodplättar i blodet, samt blödningar, något som statsepidemiolog Anders Tegnell ansåg kunde vara mycket allvarligt.

Oklart om det finns samband
Det är fortfarande oklart om det finns något samband mellan vaccinet och de biverkningar som uppmärksammats. Men innan detta är utrett, pausas nu och vaccinet till den 18 mars, då EMA ska komma med klarlägganden.
Att Astra Zenecas vaccin pausas kommer att påverka målet att alla över 18 år ska vara vaccinerade till midsommar. Astra Zeneca står för 25 procent av samtliga vaccinationsdoser. 

Samtidigt sa den svenska vaccinationssamordnaren Richard Bergström att ett kortvarigt stopp inte kommer att ställa till problem.
I Sverige har inga biverkningar i samband med Astra Zenecas vaccin rapporterats. I Europa har uppemot 17 miljoner doser av vaccinet getts och runt 15 fall av möjlig blodbiverkan är rapporterade. WHO rekommenderade på onsdagen den 17 mars att Astra Zenecas vaccin mot virussjukdomen covid-19 tills vidare kan fortsätta att ges.

Över en miljon har vaccinerats
Fram till den 14 mars hade 1 200 122 människor vaccinerats i Sverige. Av dessa hade 843 974, motsvarande 10,8 procent, fått en dos och 358 014, vilket motsvarar 4,4 procent, hade fått två doser.  90 procent av alla äldre på särskilt boende har fått en första dos och 80 procent även en andra dos vaccin.

Under den senaste tvåveckorsperioden har antalet smittade i Sverige ökat, däremot ser man en fortsatt trend där antalet avlidna i covid-19 minskar. Folkhälsomyndigheten ser detta som en effekt av vaccineringen.

 • Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner fortsätter att gälla:
  Har du symptom stanna hemm
  Om du kan jobba hemm
  Undvik sociala kontakter utanför din närmaste krets
  Undvik trängsel och att utföra ärenden när trycket är som störst
  Tvätta händerna
  Res inte i onödan
  Använd ansiktsmask i kollektivtrafiken
  Följ lokala råd och restriktioner

Text ullacarin Tiderman Foto iStockphoto