Att få vara människa bland människor

Och om det nu är så att
Det högsta
Inte är att bli akademiker utan
det högsta
Är att få göra ett hederligt jobb
Göra nytta
Betala skatt
Bli en del av ett samhälle där
var och en har rätt att leva
oavsett
vem som var ens far och
oavsett
vilken färg man har på ögon, hud och hår och
oavsett
om man älskar män eller kvinnor
Att bara få leva sitt liv
Att vara människa bland människor

Läs fler inlägg på Seniorvärlden.

Text Birgitta Fransson