Berit Bölander: Bra satsning på de äldre i tilläggsbudgeten

Enligt regeringen är den svenska ekonomin stark. I höstens budget som lades fram i september förra året satsades 43,8 miljarder kronor på olika reformer, bland annat 7,8 miljarder för att stärka välfärden. I vårens tilläggsbudget tillkommer 2,6 miljarder kronor, varav ytterligare 1,5 miljarder går till välfärden. Det är bra att satsningar görs på välfärden, menar SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

Bland annat vill regeringen satsa på mer personal i vården, kortare köer till vård och omsorg, de vill se en tryggare utskrivning från slutenvård på sjukhusen och gör en extra satsning på välfärdsteknik. Viktiga åtgärder för att säkra en trygg och säker vård för framför allt äldre med stora vårdbehov.
– För våra medlemmar är detta glädjande och önskvärt. Det är brist på personal inom vård och omsorg och det drabbar framför allt äldre. Att regeringen nu gör en satsning på att behålla äldre och erfaren personal är positivt också för att man på så sätt tar till vara kunskap och erfarenhet – förutsatt att vårdpersonalen vill arbeta vidare, säger Berit Bölander.

Inga glapp i vården
Berit Bölander ser behovet av att färdigbehandlade patienter fortare skrivs ut från sjukhus och hamnar på rätt vårdnivå. Många som skrivs ut från sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg och dessa får inte lämnas därhän.
– Det är viktigt att äldre som skrivs ut efter att de är medicinskt färdigbehandlade tas omhand vid utskrivning så att det inte blir några glapp i vården. Det får inte bli så att ingen tar hand om deras rehabilitering när det kommer hem. Här har många, även personal inom vård- och omsorg, uttryckt en stor oro. För oss är det centralt att alla inom hälso- och sjukvården känner till den nya lagen och ser till att den efterlevs. Det är en katastrof om inte äldre får den vård och omsorg de har rätt till när de skrivs ut från sjukhuset.

Rätt använd välfärdsteknik
Många äldre oroar sig för att välfärdsteknik ska komma att ersätta personal. Så får det inte bli, menar Berit Bölander. Men rätt använd kan ny teknik underlätta för såväl personal som för de äldre.
– Välfärdsteknik får inte ersätta personal. Samtidigt inser jag att förbättrad teknik underlättar för personalen i deras arbete, men det måste ske med både hjärta och hjärna och innebära en fördel för de äldre.

– Vi ser stora satsningar på de äldre i den här tilläggsbudgeten och det är vi glada för. Samtidigt blir vi allt äldre och behoven ökar. Satsningarna är en bra början, men det återstår en hel del att göra, säger Berit Bölander.

Text Ullacarin Tiderman Foto Rikard Johansson