Ingen skyldighet att erbjuda bytesrätt

Jag och min man skulle köpa en fåtölj till vår sommarstuga. Eftersom vi var lite osäkra på hur den skulle passa ihop med det övriga möblemanget frågade vi om vi fick lämna tillbaka den om den inte passade, men säljaren sade nej, det fick vi inte göra. När vi gick till en annan butik var det däremot inga problem om vi ville byta. Hur kan olika regler gälla i olika butiker?

Svar: Inom dagligvaruhandeln erbjuder många butiker bytesrätt, men det finns ingen skyldighet för dem att göra det. Flera butiker går ett steg längre och erbjuder även så kallat öppet köp – det vill säga en möjlighet för kunden att lämna tillbaka en vara och få pengarna tillbaka om kunden ångrar köpet. Personligen tycker jag att bytes- och öppet-köp-möjligheterna utgör en win-win-situation för både säljare och köpare. Så länge det finns tydliga krav till exempel på att varan ska vara i nyskick – oanvänd och i förekommande fall o-uppackad – om kunden väljer att återlämna den och det också finns en tidsangivelse för inom vilken tid man får lov att återlämna varan, underlättar det många gånger kundens köpbeslut och leder oftast till ett permanent köp, vilket ju är gynnsamt för säljaren.

När det gäller köp via internet har man som kund större möjligheter att ångra sig. Här gäller distansavtalslagen, som i de allra flesta fall ger en ångerrätt på två veckor. Säljaren har en långtgående skyldighet att se till att du som kund får information om ångerrätten; om du inte har fått denna information förlängs ångerrätten så att du får ett år på dig att ångra köpet. Nyss nämnda regler gäller även för försäljning som sker via telefon eller hemförsäljning.

En näraliggande situation är vad som gäller om en vara som man köpt är felaktig. Om man som konsument köper en vara (det vill säga om man köper en vara för eget bruk, inte i och för en bedriven näringsverksamhet) kan man med stöd av konsumentköplagen reklamera varan om det visar sig att den är felaktig. Beroende på felets art och möjligheterna att åtgärda felet, kan man som kund ha rätt att få en ny vara, att få varan reparerad, att få prisavdrag eller att häva köpet. I vissa fall kan man även ha rätt till skadestånd. Rättigheterna gäller om felet funnits från början och om man reklamerar varan senast tre år från inköpsdatum. Reklamationen måste dessutom ske inom skälig tid från det att felet upptäcktes; bäst är naturligtvis att genast reklamera varan då man upptäcker felet, men upp till två månader brukar betraktas som skälig reklamationstid. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuella garantier som säljaren kan ha lämnat; även om det finns en garanti som gäller till exempel ett år, har man som konsument ändå rätt att reklamera en felaktig vara i tre år.

Text Linda Fröberg