Bra kondition minskar risken för demens

Kvinnor som har bra kondition i medelåldern löper mycket mindre risk för att få demens när de blir äldre. Det visar en ny svensk studie från Sahlgrenska akademin där man studerat kvinnor och träning under 40 år.

– Har man bra kondition så kan man faktiskt påverka sin egen risk att bli dement när man blir gammal. Och det här är ju något som kommer mer och mer inom medicinen, att man kan förebygga saker, sa professor Ingemar Skoog, en av forskarna bakom studien till SVT Nyheter.
Studien startade redan 1968 med att forskarna gjorde ett konditionstest. I den undersökningen deltog 191 svenska kvinnor runt 50-årsåldern som fick testa sin syreupptagningsförmåga på testcykel.

Testet visade att de allra flesta hade hög eller medelgod kondition. Men runt en tredjedel av kvinnorna (omkring 62) hamnade på en låg nivå. I några fall fick man avbryta testet på grund av att kvinnorna fick bröstsmärtor eller högt blodtryck.
Efter cykeltestet följde forskarna upp kvinnorna och testade dem för demens vid sex tillfällen fram till 2012. En uppföljning på 44 år. Och resultaten visade att de var de kvinnor som hade sämst resultat som i högre utsträckning fick demens senare i livet.

Hjärnhälsa viktigt för självständigt liv
Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik på Karolinska institutet och har själv genomfört liknande undersökningar tidigare. Hon anser att studiens långa tidsrymd är en stor fördel, då man bättre kan undersöka utvecklingen av demens.
– Att ha hjärnhälsan kvar är viktigt för att kunna leva ett självständigt liv. Därför är allt förebyggande arbete som vi kan starta med redan tidigt i livet viktigt, säger Miia Kivipelto.

Bland de som hade låg kondition utvecklade ungefär var tredje kvinna demens, och bland de som fick avbryta var andelen ännu högre. Hela 45 procent av medelålderskvinnorna med sämst kondition utvecklade demens när de blev äldre.
För kvinnorna som gjorde bäst ifrån sig på cykeltestet var det endast 5 procent som insjuknade. De fick även demens långt senare än kvinnorna med medelvärdig kondition.

Koppling mellan låg kondition och demens
Fysiologerna bakom studien hävdar att det finns en stark koppling mellan låg kondition och ökad risk för demens. Men samtidigt är de noga med att poängtera att de inte lyckats visa på något orsakssamband.
Det går alltså inte att säga att låg kondition leder till demens, utan snarare handlar det om att människor med låg kondition också hade större risk att få demens.

Miia Kivipelto pekar i sin forskning också på andra faktorer som förhöjer risken för demens, social isolering och hörselnedsättning. Hon pekar också på vikten av en mångsidig, hälsosam och näringsrik kost för att minska risken för minnesproblem.
Studie från Sahlgrenska akademin har publicerats i tidskriften Neurology.

Relaterade artiklar