Besöksförbudet hävs. Alla som nu längtat efter att få träffa sin nära och kära i sitt äldreboende kan nu bestämma när och av vem de vill ha besök.

Checklista ska ge säkra besök på äldreboenden

Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för att göra besöken på äldreboenden så säkra som möjligt när det nationella besöksförbudet hävdes den 1 oktober. Många äldreboenden har vidtagit åtgärder, men det kommer att ställa stora krav på säkerhet och besöksrutiner.

Alla som längtat efter att få träffa sin nära och kära i sitt äldreboende kan nu bestämma när och av vem de vill ha besök. Samtidigt betonar Folkhälsomyndigheten vikten av att fortsätta följa rutiner för att stoppa smittspridning. Och även fortsättningsvis kommer lokala besöksrutiner på äldreboenden att vara viktiga för att undvika trängsel och ökad risk för smittspridning.
– Man ska vara enormt uppmärksam på minsta symptom. Det här måste ske med försiktighet, det handlar om att balansera behovet av försiktighet och närhet, sa Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i en intervju till TT.

Checklista gör besök säkrare
För att underlätta arbetet med olika säkerhetsrutiner på landets äldreboenden har Socialstyrelsen publicerat ett tre sidor långt dokument med frågor som underlag för diskussion på arbetsplatserna. Det tar bland annat upp vad verksamhetsansvarig måste göra, samt olika frågeställningar kring arbetssätt, anpassning av lokaler och information till anhöriga. 

Checklistan är enkel med frågor som ”känner alla i personalen till de lokala besöksrutinerna?”, ”hur ordnar vi så att besökare kan tvätta händer, alternativt använda handsprit, innan de kommer in till de boende?” och ”hur informerar vi de som hjälper till vid in- och utflyttning?”.

Får ej begränsa friheten
Socialstyrelsen betonar i dokumentet också att åtgärder som vidtas mot någons vilja och begränsar friheten, till exempel att neka någon att ta emot besök , ”är tvångs- och begränsningsåtgärder och inte tillåtna”.

Om smittläget förändras och smittspridningen ökar ska det kunna införas lokala föreskrifter som begränsar besök. Dessa kommer då att utarbetas i samråd mellan Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsläkare.

Besöksrestriktioner i Dalarna
Så har man exempelis gjort i Dalarna där besöksrestriktioner kommer fortsätta att gälla.
– Vi har Sveriges största smittspridning jus nu och vi vill inte få in den i äldreboenden, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Dalarna i en intervju i Svenska Dagbladet, SvD.

För att de äldre i exempelvis Mora som vill ändå ska kunna träffa sina anhöriga på ett säkert sätt kommer boendena att ordna tält utomhus med viss värme. Och minskar smitta kommer man att ta fram andra lösningar så att de boende kan träffa sina anhöriga på ett säkert sätt inomhus.
Flera kommuner i olika delar av landet har också infört lokala besöksrestriktioner bland andra Askersund, Bollebygd, Jokkmokk, Leksand, Västervik och Mora, skriver SvD.

Socialstyrelsens checklista

Text ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna