Bättre sjukvård och ökad utbildning minskar demens hos äldre.

Demens minskar hos äldre

En studie från Göteborgs universitet visar att förekomsten av demens minskade från 30 procent till 22 procent bland 85-åringar, mellan 1986 och 2008. Forskarna fann att orsaken var bättre strokebehandling och högre utbildning hos de äldre.

Minskningen var mest tydlig när det gällde vaskulär demens, som orsakas av stroke och skador på hjärnans kärl. Studien visade tydligt att färre personer fick demens efter en stroke. Tidigare har personer som drabbats av stroke 4,5 gånger högre risk att drabbas av demens, i dag är siffran nere på 1,8.

Förändringen beror bland annat på att sjukvården har blivit bättre på att behandla stroke. Men också att fler människor har högre utbildning i dag jämfört med under 1980-talet tycks spela roll. Även bättre kostvanor och mer motion bidrar till minskningen, tror forskarna.

Utbildning minskar risk
– När vi jämförde utbildningsnivå märkte vi att en högre utbildning minskade risken att drabbas av demens. Det beror antagligen på att de med högre utbildning har tränat upp hjärnan, så man har en större reserv att ta till utifall man insjuknar eller får en stroke. Något man gör under de första 25 åren i livet får alltså betydelse för huruvida man får demens sextio år senare, säger Ingmar Skoog, forskningsledare för studien, till Dagens Medicin.

Resultatet av Studien visar att människor har stora möjligheter att påverka förekomsten av demens genom hur vi lever.

Ökar i världen
Studien är en del i en större studie som pågått i Göteborg sedan 1971. År 1986/87 undersöktes nästan 500 göteborgare födda 1901 och 1902, de var alltså 85 år då. Trettiotvå år senare undersöktes ett nytt gäng 85-åringar, den här gången födda 1922 och 1923. I studien ingick totalt 1065 personer.

Enligt beräkningar kommer antalet personer i världen med demens att öka från 40 miljoner i dag till 140 miljoner år 2050.

– Under de närmsta 35 åren förväntas antalet personer över 65 år att öka från 0,5 till 1,5 miljarder globalt. Ökningen sker framför allt i utvecklingsländer, och man räknar att demens kommer bli ett jätteproblem i dessa länder, säger Ingmar Skoog.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphotos

Relaterade artiklar