Digital verktygslåda hjälp att förebygga fall hos äldre

Ökad kunskap till anhöriga kan förebygga risken för fallolyckor hos äldre. Regeringen tilldelar därför Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, medel för att ta fram ett lättanvänt stödmaterial som hjälp att förebygga fallolyckor hos äldre.

– Många äldre bor hemma tillsammans med en anhörig, ofta ens partner. Genom att utveckla ett kunskapsstöd som är lätt för anhöriga att använda sig av kan vi förebygga och minska antalet fallolyckor, säger äldreminister Lena Hallengren.
Nka ska ta fram material i form av en digital verktygslåda med utbildningsmaterial och kunskapsgenomgång hur man som anhörig kan arbeta förebyggande. Anhörigas riksförbund och pensionärsorganisationer kommer vara delaktiga i framtagningen.

Verktygslådan kommer att publiceras på Nkas webbsida, www.anhoriga.se, där anhöriga kan gå in och få råd och stöd. Nka planerar även att webbsända seminarier.

  • Fakta om fallolyckor
    Drygt 1 000 personer dör varje år till följd av fallolyckor. Ytterligare 70 000 skadas så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Av dessa är de flesta personer över 80 år och äldre. Kostnaderna beräknas till elva miljarder per år, enligt Socialstyrelsen.
    Vanliga orsaker till att äldre faller kan bero på fysiska besvär; nedsatt syn, sjukdomar, läkemedel som påverkar balansen med mera. Fysiska hinder inomhus; lösa sladdar, mattor som glider exempelvis. Utomhus; halka, trottoarkanter med mera.
    Källa: Sveriges kommuner och landsting