Svea hovrätts dom från den 22 juli 2021 i Allra-målet står fast.

Domen mot företrädare i Allra-målet står fast

Högsta domstolen meddelar i slutet av december att man inte lämnar prövningstillstånd i målet mot de män som dömdes i Allra-målet. Därmed står hovrättens fällande dom fast.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet mot företrädare för Allra. Det innebär att Svea hovrätts dom från den 22 juli 2021 står fast.

– Vi är glada att vi nu har fått juridiskt svart på vitt att hovrättens dom står fast. Det hjälper oss att kraftsamla i det viktiga arbete vi gör för att få tillbaka och återföra pengar som pensionärer och pensionssparare har förlorat, säger Daniel Barr, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

  • Fakta om Svea hovrätts dom
    De fyra männen i Allras ledning dömdes till mellan fyra och sex års fängelse. Målet rör händelser på Pensionsmyndighetens fondtorg under 2012. Pensionsmyndigheten har krävt Allra-företrädarna på cirka 170 miljoner kronor för pensionsspararnas och pensionärernas räkning. Utöver fängelsestraff och skadestånd på 170 miljoner kronor dömde hovrätten ut ränta som nu uppgår till drygt 130 miljoner kronor.

Läs mer
Allramålet: Samtliga dömdes till fängelse

Pensionsspararna lurade av Allra

Fondbolaget Allra kan ha gjort sitt inom PPM

Regeringen vill skapa ett tryggare och säkrare fondtorg för PPM

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto