Hem & Hyras granskning visar att endast två av landets 290 kommuner har likvärdiga boendekostnader för särskilda boenden som för hyreslägenheter.

Dyrt att bo för pensionärer

Pensionärer på särskilda boenden kan ha upp till 160 procent högre boendekostnader jämfört med pensionärer i vanliga hyresrätter. Det visar en granskning som tidningen Hem & Hyra har gjort.

Boende på särskilt boende kan vara dubbelt så dyrt

Granskning, som gjorts med statistik från Pensionsmyndigheten, visar att det ofta är mycket dyrare att bo på ett särskilt boende jämfört med en hyrd bostad. Storfors i Värmland är värst, där är det 160 procent dyrare att bo på särskilt boende jämfört med en förhandlad hyresrätt. Övriga kostnader som tillkommer på ett särskilt boende som mat och omvårdnad, är inte medräknat i boendekostnaden, skriver Hem & Hyra.

På länsnivå är det Stockholm, Gotland och Västra Götaland som har de största skillnaderna räknat i kronor. Kvadratmeterhyrorna där är mellan 73 och 87 kronor dyrare per månad i snitt för särskilda äldreboenden, visar granskningen.

”Orimligt med med mycket högre hyror”
Liza di Paolo Sandberg, ordförande i SKPF pensionärerna, tycker att hyressättningen på de särskilda boendena ska tillämpas på samma grunder som vanliga hyreslägenheter.

– Jag har med stor oro och förundran läst om Hem & Hyras undersökning. Det är orimligt att hyrorna på särskilda boenden är så mycket högre än i vanliga hyreslägenheter. Hyrorna på särskilda boenden ska överensstämma med de hyresnivåer som finns i hyresbostäderna i kommunerna! Här behövs en ordentlig översyn av hur hyrorna ska få sättas, säger Liza di Paolo Sandberg.

Socialdepartementet ska titta på siffrorna
I våras sa socialminister Lena Hallengren att regeringen inte hade för avsikt att ta fram korrekt statistik över hyror i landets särskilda boenden, på grund av att detta skulle kräva ett alltför omfattande utredningsarbete. Men Hem & Hyras granskning har fått socialministern att ändra uppfattning. Och nu säger hon till tidningen att socialdepartementet kommer att titta på siffrorna.

Särskilda boenden är ofta små, runt 30–40 kvadratmeter. På den hyresmarknaden är mindre lägen­heter dyrare per kvadratmeter än större i lägenheter. Och i siffrorna från Pensionsmyndigheten är hyreslägenheterna ofta större än de särskilda boendena.

Lika syresättning i två kommuner
Hem & Hyras granskning visar att endast två av landets 290 kommuner har likvärdiga boendekostnader för särskilda boenden som för hyreslägenheter.
I dag finns ingen enhetlig linje för hur hyresnivåerna kommer till på ­särskilda boenden, enligt Stefan Björk som är ­utredare på Hyresgästföreningen. I en del kommuner sker förhandlingar på samma sätt som för övriga lägenheter. Men Stefan Björk säger till Hem & Hyra att det finns fall där kommuner ensidigt sätter hyran.

Han menar att det är svårt för Hyresgästföreningen att agera; att företräda och organisera de som bor på särskilda boenden.
– Vi vill företräda alla hyresgäster men det är svårt att organisera dem på den här typen av boenden. Vi har sett att där kommunerna själva förvaltar de särskilda boenden så kan det bli lite vilda västern. 

Betalar för gemensamhetsutrymmen
– Att man bara höjer hyran utan att förhandla. Generellt är det bäst om boenden förvaltas av allmännyttan, då fungerar det, säger Stefan Björk till Hem & Hyra.

Ett annat problem som Stefan Björk lyfter fram är problematiken om vad som ingår i hyran på särskilda boenden för äldre. Utöver den egna lägenheten finns ofta gemensamhetsutrymmen som kök och dagrum som nyttjas av de boende.

I dessa fem kommuner är skillnaden i boendekostnader mellan vanlig hyresrätt och särskilt boende störst.

 

  • Fakta Så skiljer sig boendekostnaderna
    Enligt Hem & Hyras granskning har pensionärer i 194 kommuner över 50 procent högre boendekostnader på särskilda boenden jämfört med pensionärer i vanliga hyresrätter. Störst skillnad är det i Storfors kommun där skillnaden är 160 procent.
    Siffrorna bygger på uppgifter om boendekostnader per kvadratmeter för alla pensionärer som hade bostadstillägg i december 2020. I boendekostnad ingår främst hyra, el och sophämtning. Boendekostnaden räknas fram av Pensionsmyndigheten som underlag när bostadstillägget räknas ut. Statistiken har sammanställts av Pensionsmyndigheten och omfattar alla 290 kommuner i Sverige.
  • Hur många bor på särskilt boende för äldre
    För omsorgsavgiften finns en maxtaxa på 2 139 kronor per månad (2021). Det är inte ovanligt att den totala kostanden för ett särskilt boende överstiger 10 000 kronor. Avgifterna för bland annat mat kan variera från kommun till kommun.
    Under 2020 bodde 108 000 personer på särskilt boende. 65 procent av dem var kvinnor och 35 procent män.

Läsa mer på Hem & Hyra

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman