Får man göra bouppteckning på egen hand?

Bouppteckning kan ju bli ganska dyrt om man anlitar en jurist privat eller begravningsbyrån. Kan/får man göra bouppteckning på egen hand även om det finns särkullsbarn?

Svar: Om man inte vill anlita begravningsbyrån eller en juristfirma för att göra bouppteckningen och ansvara för innehållet, så kan man använda den blankett för bouppteckning som finns på Skatteverkets hemsida och följa de instruktioner för vad bouppteckningen ska innehålla som också finns där. Bouppteckningen ska sedan undertecknas av en bouppgivare och två så kallade förrättningsmän, som tillsammans ansvarar för innehållet.
Bouppgivaren är ofta en anhörig till den avlidne men förrättningsmännen måste vara två utomstående personer som inte är inblandade i dödsboet som dödsbodelägare eller efterarvingar. Förutom detta krav så kan vem som helst vara förrättningsman.
Det är möjligt att göra en bouppteckning på detta sätt oavsett om den avlidne var gift, sambo eller ensamstående och oavsett om det finns gemensamma barn eller särkullbarn eller vilka som annars är den avlidnes arvingar eller efterarvingar.
Skatteverkets anvisningar måste dock i samtliga fall följas. Förutom instruktioner i anslutning till bouppteckningsblanketten finns även en utförlig broschyr (SKV 461) på Skatteverkets hemsida.