Fast läkarkontakt viktigare med åren

Med åldern kommer krämpor och skavanker. Lindriga besvär som visserligen strör smolk i livsbägaren men som tack och lov är ofarliga och ofta övergående. Men med åldern ökar dessvärre även risken för allvarliga sjukdomar. Vissa får man lov att dras med resten av livet medan andra drar livet ur en.

Krämpor och sjukdomar kan vara förrädiskt lika varandra. Hur vet man att smärtorna i ryggen går över och inte beror på cancer? Kan man säkert veta? Och kan man lita på läkaren som man träffat för första gången när denne påstår att det inte är något att oroa sig för?
Förhållandevis få patienter i Sverige har en fast läkarkontakt som de vänder sig till vid behov av vård. Patienter träffar ofta olika läkare och tvingas berätta om sina besvär gång på gång vilket kan leda till olika bedömningar, motsägelsefulla råd och behandlingar och orsaka en otrygghet för patienten. I värsta fall ger det en försämrad hälsa. Tidsödande, ineffektivt och ovärdigt för patienten.
Inom primärvården är problemen med kontinuitet omfattande, vilket drabbar äldre och multisjuka särskilt hårt. När sjukdomar staplas på hög kastas patienten inte sällan mellan specialister och mottagningar. Det är då behovet av en allmänläkare med helhetsansvar är som störst. Ett ankare i ett stormigt sjukvårdshav.

När kontinuiteten brister eroderas förtroendet för sjukvården. När vi blir, eller känner oss, sjuka ska det vara doktorn vi kontaktar, inte en doktor. Doktorn, som vi lärt känna och med tiden fått förtroende för och tillit till. För ibland är det viktigare att doktorn känner patienten som har sjukdomen än sjukdomen som patienten har.

Text Adel Abu Hamdeh