Den 25 mars gav FHM klartecken för att återuppta vaccinationerna med Astra Zeneca, men det ska tills vidare endast ges till personer 65 år och äldre.

FHM om den tredje vågen: ”Viktigast hålla avstånd”

Vaccinationen mot covid-19 fortgår, om än i olika takt i landet. Den 26 mars hade närmare 1,5 miljoner personer vaccinerats. Samtidigt återupptogs vaccinationerna med Astra Zeneca av personer 65 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten har i en simulering om vad som händer vid vaccination mot covid-19, visat att vaccination reducerar antalet personer med svår sjukdom jämfört med utan vaccinering. Den största vinsten ses i gruppen 70 år och äldre. Det beror på att de flesta personer i prio-ordningens första två faser tillhör denna åldersgrupp. Eftersom smittspridningen ökat under våren är det denna grupp som nu först och främst ska vaccineras med alla godkända vacciner.

  • Folkhälsomyndigheten ger följande råd:
    Viktigast för att begränsa en tredje våg av smittspridning av covid-19 under våren 2021 är att vi fortsätter hålla avstånd och vidtar andra grundläggande smittskyddsåtgärder.
    Personer med störst risk för allvarlig sjukdom bör prioriteras för att förhindra dödsfall och undvika överbelastning av sjukvården i samband med en tredje våg under våren 2021.
    Snar vaccination av så många som möjligt har större betydelse än variationer i skyddseffekt hos vaccinerna.

Den 16 mars pausade Folkhälsomyndigheten, FHM, Astra Zenecas vaccin efter misstanke om allvarliga biverkningar, som blodpropp och blödningar. Den 25 mars gav FHM klartecken för att återuppta vaccinationerna med Astra Zeneca, men det ska tills vidare endast ges till personer 65 år och äldre. FHM anser att vaccinationstakten av äldre måste intensifieras med anledning av den ökade smittspridningen i landet. 

Fyra vacciner godkända
Hittills har fyra vaccin mot covid-19 godkänts i EU och därmed även i Sverige. De godkända vaccinerna är: Pfizer Biontech, Moderna, Astra Zeneca och Janssens vaccin. Alla vacciner är godkända i alla åldersgrupper i befolkningen över 18 år, men FHM vill avvakta ytterligare expertutlåtande om Astra Zeneca. Inga misstänka biverkningar av ovanstående slag har rapporterats bland personer 55 år och äldre.

Enligt Folkhälsomyndighetens hade i slutet av mars 1 005 559 personer fått sin första vaccinationsdos och över 400 000 sin andra dos. Smittspridningen i landet ökar. Under de sista veckorna i mars ökade smittspridningen med 18 procent.
– I grunden handlar det om att man måste hålla avstånd, man måste minska antalet personer som man träffar. Det är det allting handlar om, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Text Ullacarin Tiderman Foto Foto; Privat