Går arvet dit han ville?

Vår bror avled för drygt en månad sedan. Han var inte gift och han hade inga barn. Vi är tre syskon som nu är hans enda anhöriga. För flera år sedan visade han för min syster att han hade skrivit ett testamente till Läkare Utan Gränser och hon fick då en kopia av testamentet. Han har också vid flera tillfällen talat om för oss andra att han vill att Läkare Utan Gränser ska få allt efter honom. När han avled så bodde han i en liten servicelägenhet och vi har letat överallt där men har inte hittat något testamente. Enligt hans bank så har han inget bankfack. Vi tror inte att han har änd- rat sig. Vi syskon har så vi klarar oss och vi tycker allesammans att arvet efter vår bror ska gå dit han ville men kan det bli så? Vi har ju bara kopian som vår syster fick.

Svar: Om ett testamente endast finns i kopia så ska det som huvudregel inte bifogas bouppteckningen och testamentstagaren kan inte på grund av testamentet upptas som dödsbodelägare. Det finns dock ett undantag: Om samtliga släktarvingar och testamentstagare är överens om att testamentet inte är återkallat av den som har upprättat testamentet, så ska kopian betraktas som att original då Skatteverket registrerar bouppteckningen.

Om ni vill uppfylla er brors vilja kan ni alltså, tillsammans med Läkare Utan Gränser, underteckna en handling där ni är överens om att testamentet inte är återkallat av er avlidne bror och att ni därmed godkänner testamentet. Om denna handling samt testamentskopian bifogas bouppteckningen, så kommer Skatteverket att godkänna att Läkare Utan Gränser anges som testamentstagare i bouppteckningen.

Text Arne Larsson