Hur gör vi med bodelningen?

Hej, jag och min partner har bestämt oss för att gå skilda vägar. Vi har två små barn tillsammans och hoppas kunna komma överens om ett upplägg som blir bra för alla, framförallt för våra barn såklart. Vad behöver vi tänka på rent juridiskt i samband med bodelningen?
Min partner påstår att pensionen inte ingår i bodelningen. Det blir väldigt fördelaktigt för honom, eftersom han har ett eget rätt stort privat pensionssparande. Vad gäller här egentligen? Tack på förhand/Lisa

Svar: Hej Lisa, tack för dina frågor.
Angående den bodelning som ska göras er emellan gäller olika regler beroende på om ni har varit gifta eller sambor.
Sambolagen ger till exempel ett skydd för den ekonomiskt svagare sambon, men omfattar bara bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk. Allt annat räknas som personlig egendom som inte behöver delas vid en separation.
Gifta par har så kallad giftorätt i varandras egendom. Det innebär att en make/maka har rätt att begära bodelning av all egendom som inte är gjord till enskild egendom (genom äktenskapsförord, gåva eller testamente). Exempelvis spelar det alltså ingen roll att huset bara står på den ena av makarna, eller att bara en av makarna är registrerad ägare till bilen. Om det är giftorättsgods ska egendomens värde delas lika mellan makarna.
Utgångspunkten vid bodelning är att parterna själva kommer överens om hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas. Om ni inte kan komma överens, är min rekommendation att du kontaktar en familjerättsjurist.
Angående din fråga om pensionsförsäkringar är svaret beroende av ifall ni levt som sambor eller varit gifta med varandra. I bodelning mellan sambor ingår ingenting annat än bostad och bohag. Pensionssparande kan således aldrig omfattas av en bodelning mellan sambor. Annat gäller om ni varit makar. Då är utgångspunkten i lagstiftningen att tjänstepensionen inte bodelas (eftersom den ägs av arbetsgivaren, så länge den inte fallit ut). Privat pensionssparande ingår däremot som huvudregel i bodelningen, eftersom man i allmänhet tar giftorättsgods i anspråk för att spara till den.
Hoppas du fått svar på dina frågor.

Text Linda Ljunggren