Hur gör vi med pappas hus?

Vår far har flyttat till ett äldreboende och jag och min syster har diskuterat hur vi ska göra med fastigheten som är vårt barndomshem och där han har bott sedan femtiotalet. Min syster och hennes man vill gärna ta över huset, men hur gör vi för att det ska bli rättvist? Vår far tycker att det är bra om någon av oss behåller huset i familjen. Kan vi göra så att han ger fastigheten som gåva till min syster och hon betalar halva värdet till mig? Måste vi betala någon skatt i samband med att min syster tar över huset?

Svar: När en fastighet överlåts som gåva sker ingen beskattning. Detta innebär att den som får fastigheten även tar över ansvaret för den latenta skatt på realisationsvinst som i dag vanligtvis finns i en fastighet och som ska betalas när det någon gång i framtiden sker en försäljning av fastigheten. För att få ett korrekt värde på gåvan måste man känna till fastighetens marknadsvärde, därefter göra en skatteberäkning på samma vis som om fastigheten hade sålts för sitt marknadsvärde och slutligen minska marknadsvärdet med den skatt på realisationsvinst som hade fått betalas efter en försäljning. Detta nettovärde (marknadsvärde minus latent skatt) är då gåvans värde.

I ert fall är det bättre att din syster får fastigheten som gåva av er far med villkor att hon till honom ska betala ett vederlag för gåvan. Detta vederlag ska då motsvara hälften av gåvans nettovärde enligt ovan. För att även undvika så kallad stämpelskatt måste vederlaget vara mindre än 85% av fastighetens taxeringsvärde året före det år då din syster får lagfart på fastigheten. Därefter kan er far ge vederlaget som gåva till dig. På så vis har ni båda fått var sin gåva med lika värde av er far. Det bör i gåvobreven skrivas in att gåvorna inte ska anses som förskott på arv.

Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist för hjälp med beräkning av fastighetens nettovärde, upprättande av gåvobrev samt lagfartsansökan.