Hur göra för att behålla boendet?

Jag och min man är gifta sedan tio år och har särkullbarn. Vi äger tillsammans en lägenhet, värderad till fyra miljoner kronor. Jag har inget kapital och låg pension. Min man är tio år äldre och gammal och sjuk. För att jag ska få behålla lägenheten om han dör – hur ska vi göra?

Svar: Frågorna som aktualiseras är svåra och, tyvärr, i många avseenden olämpliga att besvara i generella termer. Det är så mycket som beror på hur omständigheterna ser ut i de enskilda fallen som avgör vad som är bäst att göra. Jag brukar resonera som så att även om det kostar en slant, så är det oftast väldigt väl investerade pengar att vända sig till en juridisk expert på området för att hitta den bästa lösningen i just er situation.

Utöver att få hjälp med att upprätta ett testamente, vill jag ändå nämna några generella frågor som det ofta är värt att fundera kring. Det kan till exempel vara klokt att se över vem som äger viss egendom, såsom bostad, bilar med mera och om det är klokt att ändra ägandeförhållandena på något sätt.
Man bör också fundera kring vilka konsekvenser olika ägandelösningar får om det är hustrun som går bort först? Och vilka konsekvenser uppstår om det är mannen som först går bort? Man kan också överväga för- och nackdelar med att omvandla viss eller all egendom till enskild egendom, eller om det är bättre att egendomen är giftorättsgods.
Man kan även fundera på om det är klokt att teckna någon form av livförsäkring, eftersom vissa försäkringar inte ingår i kvarlåtenskapen efter en avliden på samma sätt som övrig egendom, vilket gör att de då till exempel inte omfattas av eventuella bröstarvingars rätt till laglott.

På det rent personliga planet brukar det också vara klokt att reflektera kring hur eventuella gemensamma barn, särkullbarn och andra släktingar kan uppfatta och reagera på de arvsrättsliga lösningar man önskar. Många gånger är det bra att i förväg prata med de som berörs och förklara hur och varför man helst skulle vilja ha det på visst sätt när man går bort.

Text Linda Fröberg